Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων

Results

Documents

Created Date Monday, 02 November 2015
Modified Date Friday, 11 December 2015
Filesize 7.54 Megabytes

Deliverable 5.3 Conference paper water Τinos

Created Date Monday, 02 November 2015
Filesize 4.69 Megabytes

Deliverable 5.8 Conference paper adapt