Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων

Deliverable 2.2 - Calculation Model

Download
File name Deliverable_2_2_Calculation Model.xls File Size 54 Kilobytes File Type xls (application/vnd.ms-office) Created Date Friday, 11 December 2015 Owner Super User